EMET - Eğrigöz Dağı, Tahtalı Yaylası - izliyor

Eğrigöz Dağı'nda Bir Yörük: Himmet Usta

#İnsanHikayeleri #HimmetUsta #YörükBir adam düşünün, her yaz çoluğu çocuğu toplayıp dağlarda çadırını kuruyor ve hayvancılık yapıyor. Himmet amca...