Halk Takvimi

GÖÇ YOLU - Bizde her gün helva, lokum olmaz!

HALK TAKVİMİNDEN SEÇMELER


Meteorolojinin bilimsel çalışmalarından binlerce yıl önceye kadar dayanan gözlemler sonunda oluşan halk takvimi, günümüzde de önemini sürdürmektedir.

Bu takvimde yer alan önemli günlerin bir bölümü şunlardır:

OCAK

08 0cak: Zemheri Fırtınası.

28 Ocak: Ayandon Fırtınası.

30 Ocak: Erbain’in sonu.

31 Ocak: Hamsin başlangıcı (50 gün süren soğuklar).

ŞUBAT

20 Şubat: Birinci Cemre (Havaya).

27 Şubat: İkinci Cemre (Suya).

MART

05 Mart: Üçüncü Cemre (Toprağa).

11 Mart: Kocakarı soğuğunun başlangıcı (Yarışmaya katılacaklar için ek bilgi: Eyyamı Husum denilen 7 günlük kocakarı soğuğunun her gününün özel adları sıra ile Sın, Sinnaber, Vabır, Amir, Mutemir, Muallel ve Matfiyülcemer’dir).

18 Mart: Kırlangıç Fırtınası.

21 Mart: Baharın İlk Günü (Nevruz).

26 Mart: Çaylak Fırtınası.

NİSAN

19 Nisan: Kuğu Fırtınası.

20 Nisan: Kocaöküz (Sittei Sevir) Fırtınası - 6 GÜN

MAYIS

04 Mayıs: Çiçek Fırtınası.

06 Mayıs: Hıdrellez.

18 Mayıs: Kokulya Fırtınası.

21 Mayıs: Ülker Fırtınası.

30 Mayıs: Kabak meltemi.

HAZİRAN

21 Haziran: Gündönümü Fırtınası.

30 Haziran: Yaprak Fırtınası.

TEMMUZ

03 Temmuz: Sam rüzgarlarının başlangıcı.

11 Temmuz: Çark Dönümü Fırtınası.

30 Temmuz: Kızılerik Fırtınası.

AĞUSTOS

01 Ağustos: Eyyamı Bahurun (en sıcak günler) başlangıcı – 8 GÜN.

25 Ağustos: Sam rüzgarlarının sonu.

31 Ağustos: Mircan Fırtınası.

EYLÜL

22 Eylül: Müshil içme mevsiminin başlangıcı.

28 Eylül: Kestane Karası Fırtınası.

30 Eylül: Turna Geçimi Fırtınası.

EKİM

05 Ekim: Koç Katımı Fırtınası.

15 Ekim: Meryemana Fırtınası.

27 Ekim: Balık Fırtınası.

KASIM

11 Kasım: Pastırma yazı başlangıcı.

24 Kasım: Ülker Dönümü Fırtınası.

ARALIK

12 Aralık: Karakış Fırtınası.

21 Aralık: Erbain başlangıcı (Ayıların inlerinden çıkamayıp tabanlarını yalayarak beslendikleri günler! Kış mevsiminin en soğuk 40 gününün başlangıcı). Gündönümü Fırtınası.