Dağ Turizmi

GÖÇ YOLU - Bizde her gün helva, lokum olmaz!

YÜKSEK DAĞLARIMIZ


Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre ülkemizde 1000 metreden yüksek olan toplam 435 adet dağ belirlenmiştir. Bunlar;

 • 1000 metreden yüksek: 128 dağ,
 • 2000 metreden yüksek 166 dağ,
 • 3000 metreden yüksek 137 dağ,
 • 4000 metreden yüksek 3 dağ,
 • 5000 metreden yüksek 1 dağımız kayda alınmıştır.

Dağlarımızı ayrıntıları ile paylaşmaktansa harita üzerinde araştırmanızı ve harita kullanımını önereceğim... Yalnız bölgelerimize göre en yüksek doruklarımız ise,

DAĞLAR  YÜKSEKLİK (m)  İL SINIRI  BÖLGE
 Ağrı Dağı  5.137 m  Ağrı  Doğu Anadolu Bölgesi
 Kaçkar Dağı (Kavrun Doruğu)  3.932 m  Rize  Karadeniz Bölgesi
 Erciyes Dağı  3.917 m  Kayseri  İç Anadolu Bölgesi
 Medetsiz Dağı  3.524 m  Adana  Akdeniz Bölgesi
 Honaz Dağı  2.571 m  Denizli  Ege Bölgesi
 Uludağ  2.543 m  Bursa  Marmara Bölgesi
 Karacadağ  1.957 m  Şanlıurfa  Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 

Kaynak: Türkiye Dağ Haritası 1 ve 2, Coğrafya Harita

DAĞ TURİZMİ


“Konu önemlidir. O nedenle bilimsel bir araştırma yazısı ile gündeme taşımak istedim. Komşu ülkeler dağ konusunda alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır. İRANDemavend Dağı Tırmanışı (5.671 m) öncesi 2.200 m’deki dağ evine uğramadan çıkış yapamazsınız. Kaydınız yapılır ve İran devletine tırmanış için harç bedeli ödersiniz. Sonra yola çıkarsınız. Ve dağın 2.000, 3.000 ve 4.000 m’lerindeki dağ evlerinin tırmanışa gelenlerin gereksinimlerini karşılayabildiklerine tanık olursunuz. Bizim dağlar aklıma geldi. Bir burukluk yaşadım. Ülkemizde yüksek dağlarda yeterli alt yapı çalışmalarının yapılmadığını biliyoruz. Umarım ülkemiz yetkilileri “Dağ Turizmi” alanında çalışma yürütür, alt yapılar tamamlanır ve ülke ekonomisine katkı sağlanır. [Sadi YALGIN]”

”Dağlara çıkmayan uzakları göremez.” [Çin Özdeyişi]

Giriş

Dünyada turizm amacıyla değerlendirilen önemli kaynakların başında dağlar gelmektedir. On sekizinci yüzyıldan sonra ilgi görmeye başlayan dağcılık ve dağ turizm aktiviteleri artık günümüzde bireysel turistlerin ilgi duyduğu destinasyonlar olmaktan çıkıp, kitle turizminin de uğrak yerleri haline gelmeye başlamıştır. Öyle ki artık dağ turizminin dünya turizm endüstrisi içindeki payı %20’lere ulaşmıştır. ‘Dağ turizmi’ ya da ‘Dağcılık’ ifadesi bugün bir dağın veya yüksek bir kayanın zirvesine tırmanmayı çağrıştırmaktan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bugün dağcılık, içerisine onlarca turistik faaliyetin dâhil edildiği bir kavram olmuştur.

Kırgızistan, coğrafyası itibariyle %95’i dağlık bir ülke olması nedeniyle üzerinde çok farklı dağ turizm türlerinin geliştirilebileceği zengin bir potansiyele sahiptir. Hâlihazırda belirlenmiş olan 20’den fazla kayak merkezi, Alpinistler için Alp ve Himalaya Dağları’nı aratmayan Pobeda Dağı (7.439 m), Lenin Dağı (7.134 m) ve Han-Tengri Dağı (6.995 m) yüksekliklerindeki dorukları bu ülkeye diğer pek çok ülkeden daha fazla farkındalık kazandırmaktadır. Kırgızistan Dağları, Dünya’nın en yüksek buzullarından biri olan "Enylchek", buzulu ile tırmanma tutkusu olanlar için önemli bir cazibe merkezi olmasının yanında dağların eteklerinde Kırgız göçebe hayatının görülebileceği yayla turizmi ve alternatif seçenek olarak yamaç paraşütü, ekoturizm, yabani av hayvan avcılığı gibi farklı dağ aktiviteleri de sunabilmektedir. Ancak tüm bu doğal zenginliklere sahip olmasına rağmen Kırgızistan'ın dünyada bilinen bir marka olduğunu ve dağ turizmi deyince akla bu ülkenin geldiğini söylemek zordur. Gerek genç bir Cumhuriyet olması (Bağımsızlık yılı, 1991) gerekse bağımsızlık sonrası ülkenin karşı karşıya kaldığı birtakım sorunlar, turizme yapılacak yatırımın azlığı ülkede dağ turizminin marka olarak ön plana çıkmasını engellemiştir. Bu değerlendirmeler ışığında yapılan araştırmanın sadece Kırgızistan’ı ve ülkeye dağ turizmi amacıyla gelen yabancı turistleri içermesi çalışmayı özgün kılmaktadır. Araştırma ile elde edilecek verilerin ve sunulacak önerilerin ülkede dağ turizminin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlara katkı sağlaması beklenmektedir.

Literatür Taraması

Turizmin yeni ortaya çıktığı 19. ve 20. yüzyıllardan bu yana turistlerin tercihlerinde değişiklik meydana gelmiştir. Geçmişte zengin sınıfının ve aristokrasinin bir parçası olarak kabul edilen turizm, teorik alt yapısının oluştuğu 21. yüzyılda lüks bir ihtiyaç olarak düşünülmüş, şimdilerde ise toplumun her kesimi için gerekli olan sosyal hatta kimi kesimler için zorunlu bir ihtiyaç olarak algılanmaya başlamıştır. Gelişen dünyada insanların giderek turizme olan ilgisi artmış, bu ilgi neticesinde turizmin farklı türleri hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Bu türlerden olan dağ turizmi, yapısı gereği doğallığı, macerayı içeren bir turizm türüdür. İnsanların dağlarla tanışıklığı yeni olmamasına rağmen, dağlarda yapılan aktivitelerin giderek yaygınlaşması, turistik amaçlı olarak dağların kullanılmasına da neden olmuştur. Önceleri bireysel ve küçük gruplar halinde yapılan dağcılık, son dönemlerde dağ turizmi adı altında kitleselleşmiş, turizmin ve rekreasyon alanın bir parçası haline dönüşmeye başlamıştır (Davidson, 2002:45).

Dağcılığa bir faaliyet ya da spor dalı olarak bakmak mümkündür ve geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Dağlık bölgelerin iklimi, doğası, dağdaki vahşi yaşam ve manzaralar insanın her zaman ilgisini çekmiştir. Tarihi çağlardan önce de insanoğlu dağları ilginç manzaraları, biyolojik çeşitliliği ve tarım gibi maksatlarla kullanmışlardır (Olsson vd., 2011:252). Dağcılık ile ilgilenen uzman sporcular, bu işi tutku ile yapmakta, dağların sağladığı özgürlükten ve doğal yaşam tecrübesinden yararlanmak istemektedirler (Eng, 2010). Özellikle Hümanizm ve Rönesans hareketlerinin başladığı dönemlerde doğa bilimcilerin, botanikçilerin, coğrafyacıların ve kendini doğaya yakın hisseden insanların dağların güzelliğini keşfetmek ve dağ manzaralarını incelemek maksadı ile bu tür faaliyetler yaptıkları bilinmektedir (Chaloupska, 2014:271). Dağcılıkla ilgili uluslararası alanda en iyi tanınan kuruluşlardan birisi, “Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu” (International Climbing and Mountaineering Federation - UIAA) olarak bilinen sivil toplum örgütüdür. UIAA 1932 yılında kurulmuş, 69 ülkede temsilciliği bulunan ve bugün için 2,5 milyon insanı temsil eden bir kuruluştur. Federasyon güvenli bir şekilde dağcılık faaliyetlerinin sürdürülmesini amaçlarken, çevre ve kültürün korunmasını da esas almaktadır. Alpler, Himalaya Dağları özellikle dağcılığı ekstrem bir spor alanı olarak değerlendirenlerin ilgisini çekmiş önemli merkezlerdir. Nepal’de bulunan Everest doruğu, Avrupa’dan ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen maceracılar için asırlardır vaz geçilmez bir tırmanış alanı olmuştur. Nepal’de yaşayan ve “Sherpa” adı verilen yerli insanlar için bu hareketlilik ciddi bir geçim kaynağı haline dönüşmüştür. Bu insanlar Batı’dan gelen turistlere dağ tırmanışlarında rehberlik yapan ve bölgeyi çok iyi tanıyan yerliler olarak bilinmektedir (Bott, 2009: 287; Frohlick, 2004: 196).

Avrupa’da dağcılığın (alpinizm) başlamasını sağlayan kişi olarak aristokrat bir aileden gelen Horace Benedict Saussure adındaki fizikçidir. Kendisi aynı zamanda alpinizm faaliyetlerini başlatan kişi olarak bilinir. H. Benedict Saussure’nin Avrupa’nın en yüksek noktası olarak kabul edilen Mont Blanc’a 1787 yılında gerçekleştirdiği doruk yürüyüşünün ardından birçok insan da dağları anlamak ve keşfetmek maksadı ile dağlara (Avrupa’da özellikle Alpler’e) akın etmeye başladığı bilinmektedir. Başlangıçta sınırlı sayıda insanın teveccühüne neden olan Alpler zamanla daha çok turistin ziyaretine sahne olmuş ve dağcılık, bir tür rekreasyon faaliyeti olarak 1870’lerde gelişmeye başlamıştır (Chaloupska, 2014:271).

Günümüzde dağ turizmi popüler turizm türlerinden biri haline dönüşmüş ve çok sayıda insanın turistik seçimi olmaktadır. Örneğin, Fransa’da her yıl yaklaşık altı milyon Fransız yaz tatilini geçirmek için dağları tercih etmektedirler (Bourdeau, Corneloup ve Mao, 2002:25).

Dağcılık bir spor faaliyeti olarak profesyonellik gerektiren ve bu yönü itibarı ile de geçmişten bu yana profesyonel sporcuların ilgi gösterdiği bir alandır. Bu alanın turizmle ilişkilendirilmesi, dağlara olan ilginin profesyonel olmayan amatör ziyaretçilerin dinlenmek, eğlenmek ve dağların sahip olduğu doğal güzelliklerden yararlanmak isteyenlerin ziyaret düzeylerinin artması sonucunda olmuştur. Böylelikle profesyonel olmayan turistlerin de ilgi göstermeye başladığı dağ turizmi dünya genelinde, geçimi tarıma bağlı ıssız bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi bir geçim kaynağı ve istihdam alanı olmaya başlamıştır (Cousquer and Beames, 2013:192). Dağcılık ve dağ turizmi genellikle macera turizmi ile de ilişkilendirilmiştir. Esas itibarı ile dağlarda yapılabilecek turistik aktivite sayısı bir hayli fazladır. Bu aktivitelerin bir kısmı geniş turist kitlelerinin de yapabileceği türden yumuşak karakter taşır, bir kısmı ise gerçekten belli uzmanlara hitap edecek şekilde sert ve zor karakter taşımaktadır. Dağlarda yapılabilecek bu aktiviteler:

 • Zevk İçin Seyahat
 • Kış Turizmi Anları
 • Festivaller
 • Kültür
 • Doğa Fotoğrafçılığı
 • Vahşi Yaşam Gözlemciliği
 • Kamping • Dağ Yürüyüşü
 • Dağ Tırmanışı

Dağların sahip olduğu bu zengin özelliklerden dolayı özellikle dağlık bölgeleri tanımayan uzmanlar güvenlikleri için çoğu zaman bölgesel rehberler eşliğinde dağ turizmi aktivitelerine katılmaları bir zorunluluktur. Görüldüğü üzere özellikle dağ yürüyüşü, dağ tırmanışı gibi zor aktivitelerin rehbersiz bir şekilde yapılması oldukça tehlikelidir. Örneğin, Himalaya Dağları’nda maceracıların gerçekleştirdikleri dağ tırmanışlarında şimdiye kadar 200 tırmanıcı Everest Doruğu’na ulaşma uğrunda hayatını kaybetmiştir (Bott,2009: 287). Bu nedenle dağ turizminde dağcılık rehberliği önemli bir kavram haline dönüşmüştür. Dağ rehberleri, dağcılık konusunda yeterli deneyime, uzmanlık bilgisine sahip olan ve turistlerin aktivite esnasında maksimum güvenlikle deneyimlerini tamamlamaları için gerekli kuralları uygulayan, grubu organize eden kişilerdir (Beedie, 2003:148; Cousquer and Beames, 2013:187).

Dağların sahip olduğu bir takım arz kaynakları ve karakteristik özellikleri dağ turizminin ortaya çıkmasına neden olmuş ve turistik talebi cezp etmiştir. Dağların sahip olduğu bu karakteristik özellikleri Nepal ve Chipenuik (2005:317) altı maddede izah etmektedirler. Bunlar:

 • Çeşitlilik: Dağların sahip olduğu ekolojik ve kültürel zenginlik, bitki ve hayvan çeşitliliği oldukça çekici olabilmektedir.
 • Marjinallik: Dağlar genellikle kent merkezlerinden uzakta yer almakta ve kırsal bölgenin farklı yaşam biçimini yansıtmaktadır.
 • Erişim Güçlüğü: Sahip olduğu karakteristik coğrafi özelliklerden dolayı erişim oldukça güç olabilmektedir.
 • Kırılganlık: Farklı yaşam biçimlerini ve flora-fauna çeşitliliği sunması aynı zamanda kırılgan bir karaktere bürünmesine sebep olmuştur.
 • Niş Karakter: Dağlarda yapılabilecek birçok aktivite niş bir karakter taşımaktadır. Dağ tırmanışı, doruk yürüyüşleri bunlardan bazılarıdır.
 • Estetik: Dağların sahip olduğu manzara ve coğrafi güzellikler, birçok insan için oldukça estetik bir karakter taşımaktadır.

Yukarıda söz edilen karakteristik yapılarından dolayı dağ turizmi, giderek önemini arttırmakta, daha fazla turistin ilgisine neden olmaktadır. Bu husus dağ turizmini bir taraftan popüler hale getirirken, diğer taraftan da sorumlu bir anlayışla ve doğa bilinci ile dağ turizminin planlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Dağlarda gerçekleştirilen kamp aktiviteleri, birçok bölgede dikkatsizlik nedeni ile ormanlık alanların yanmasına ve yok olmasına neden olmaktadır (Hall and Farrell, 2001:245). Bu nedenle de sürdürülebilir bir anlayışla dağ turizminin yönetilmesi, çevresel değerlerin korunması ve yerel toplumun beklenen iktisadi katkıyı elde etmesi bakımından zorunludur (Serenari vd., 2012:757).

Kaynak: Şenol, Yrd. Doç. Dr. F., Tokmak, Yrd. Doç. Dr. C. ve Gnira, M. (2016: 140-144). “Dağ Turizmi ve Gelişmesinin Önündeki Engeller: Kırgızistan Örneği”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi.

AĞRI DAĞI


 

Her dağın bir efsanesi her yolun da bir öyküsü vardır. Bende efsane dağın Atatürk Doruğu (5.137 m)’na çıkış yaptım. Sizlere de çıkış nasip olsun. Sevgilerimle, [SY]

Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı jeolojik konumu ve Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi özelliği olan bir dağdır. Kutsal kitaplarda da adı geçen Ağrı Dağı'nın farklı dillerde birçok ismi vardır. Başlıcaları Ararat, Kuh-i Nuh, Gli Dağ, Cebel ül Haris'tir.

Marco Polo'nun hiçbir zaman çıkılamayacak dediği dağa ilk tırmanışı kayıtlara göre 9 Ekim 1829 yılında Prof. Frederik Von Parat tarafından gerçekleştirildi. İkinci kış tırmanışı ise ilk tırmanıştan çok sonra 21 Şubat 1970'te Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından Dr. Bozkurt Ergör tarafından gerçekleştirildi.

1980'li yıllarda binlerce dağcı Ağrı Dağı'nı ziyaret etti. Ağrı Dağı, her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcı tarafından ziyaret edilmektedir. Yüksekliği 5137 metredir ve konum olarak Doğu Anadolu'da İran sınırları yakınında yükselir. (Aras-Murat Nehirleri arası) Tırmanışlar için en uygun zaman Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Kış tırmanışları zorlu ancak zevklidir. Tüm dağcılar için Ağrı Dağı kış solo tırmanışı en büyük hedeftir.

Katıştırılmış resim galerisini şu adresten çevrimiçi olarak görüntüleyin::
https://gocyolu.com/sayfalar/daglarimiz/dag-turizmi/10-yol-haritasi/sayfalar#sigProIdc77f1cb452

Özellikleri:

Ağrı Dağı, Anadolu Yarımadası ve Avrupa'nın en yüksek doruğudur. 4 bin metreye kadar bazalt, daha sonra sonraki yükseklikte andezit lavlarından oluşarak volkanik bir dağ özellikleri gösterir. Dağın doruğunda bir örtü buzulu vardır. Doğu yüzünde Serdarbulak Yaylası ve 3.896 metre yükseklikteki Küçük Ağrı Dağı yer alır. Ağrı Dağı yüksekliği, buzulları, insanları, değişik yapısal görünümleri, kar sınırına kadar kaplı otlukları ve dağ çayırları ile ilginç ve çekici bir görünüme sahiptir.

Tırmanış için malzemeler:

Krampon, İp (11 mm), Buz Kazması, Emniyet Malzemeleri (Perlon, Buz Burgusu vb) Yaz çıkışlarında (-5, -10 ºC'ye) dayanaklı uyku tulumu, anorak, rüzgarlık, diğer kamp malzemeleri ile gerekli ihtiyaçlar, dağcıların çıkışları izne tabi olan Ağrı ve Küçük Ağrı dağlarına tırmanışlarında şu noktalarından hareket etmeleri zorunludur. Ağrı dağına çıkışlar Doğubeyazıt - Topçatan köyü - Eli Çiftliği güzergahından olmak şartıyla yalnızca dağın Doğubeyazıt sınırları içinde kalan cephesinden yapılmaktadır. Küçük Ağrı Dağı'na ise yalnızca kuzeybatı güzergahından çıkış yapılmaktadır. Ağrı Dağı doruğuna tırmanmak için haberleşme, taşıma güvenlik ve tırmanma açısından en rahat ve sık kullanılan rota güney rotasıdır.

Katıştırılmış resim galerisini şu adresten çevrimiçi olarak görüntüleyin::
https://gocyolu.com/sayfalar/daglarimiz/dag-turizmi/10-yol-haritasi/sayfalar#sigProId74188218bd

Doğubeyazıt'ta konaklayan dağcılar tırmanış için gerekli hazırlıkları burada tamamlayarak otomobil ile Eli Köyü'ne ulaşırlar. Burada su ikmali yapıldıktan sonra 7-8 saatlik bir yürüyüşle 2 bin 800 metre yükseklikteki ilk kamp yerine varılır ve burada geceleme yapılır. 2. gün 4-6 saatlik bir tırmanışla 4 bin 200 metre dolaylarında ikinci kamp yerine ulaşılır. Doruk tırmanışı için krampon, buz kayması ve ip alınması zorunludur. 8-10 saatlik tırmanışla doruğa ulaşılır ve birinci kamp yeri olan 2 bin 800 metreye dönüş yapılır.

Kaynak: "Alpaslan, İ. (1995). Her Yönüyle Ağrı. Tutibay yayınları."

KAYNAKÇA


1. AĞRI DAĞI, "Alpaslan, İ. (1995). Her Yönüyle Ağrı. Tutibay yayınları."

2. DAĞ TURİZMİ, "Şenol, Yrd. Doç. Dr. F., Tokmak, Yrd. Doç. Dr. C. ve Gnira, M. (2016: 140-144). “Dağ Turizmi ve Gelişmesinin Önündeki Engeller: Kırgızistan Örneği”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi"

3. TÜRKİYE DAĞ HARİTASI 1 ve 2, "Coğrafya Harita"

 

BENİM HAKKIMDA


“Yaşamdaki izler patikalara, yollar kılcal damar sistemi gibi karmaşık yol ağlarına dönüşür.” [Jim Forest]

Katıştırılmış resim galerisini şu adresten çevrimiçi olarak görüntüleyin::
https://gocyolu.com/sayfalar/daglarimiz/dag-turizmi/10-yol-haritasi/sayfalar#sigProId44321e98e7

Merhaba!

06 Aralık 1959 da, Uşak merkez İslice Mahallesi’nde dünyaya geldim. İlk, orta, lise ve yüksek öğrenimi Uşak’ta tamamladım. Bir kız evladım var.

Amasya İli Merzifon İlçesi Cumhuriyet İlköğretim okulu, Gaziantep İli Nizip İlçesi Yatılı İlköğretim Okulu (YİBO), Afyonkarahisar Merkez Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) ve Afyonkarahisar Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yaptım.

Emekliye ayrıldıktan (2006) sonra öğrenme süreci bitmedi. İki yıl Web Tasarımı konusunda başkalarından yardım almadan araştırma ve uygulama sürecinde kendimi yetiştirdim. Doğa düşkünlüğü ilk Web siteminde kurulum projesi oldu. Yakınlarıma –ücretsiz– site hazırlıyordum.

Portal (Joomla – TYPO3 vb.), E-Ticaret (osCommerce – Magento – PrestaShop – OpenCard vb.), Forum (SMF – phpBB vb.), Resim ( 4images – Image Gallery Management System), Blok (WordPress, Drupal vb.) kurulumları ve Web Tasarımı & Yazılımları ile uğraşıyorum. Server kurulum projesi (Linux & Windows) üzerine çalışma yürütüyordum. Bu içerikteki çalışmalarıma 2012 yılında ara verdim.

İnsanımıza yararlı bir işi başarı ile sonuçlandırmak için zaman, emek ve ekonomik katkı gerekir. 3’ü bir aradadır. Ben de kısıtlı bütçem ile topluma hizmet amaçlı bir şeyler yaratma ve hizmetlerine sunmak için ara verdiğim web çalışmalarına zamanımı ayırdım. Yaklaşık 2 ay kendimi dış Dünya’ya kapattım. Bilgilerimi güncelledim…

İşte; çalışmalarım sonucunda ilkler kentine -Aşıklar Diyarı- yakışan ve Türkiye’de ilk kez Yörüklerin göç yollarını ve kültürlerini içeren, “GÖÇ YOLUBizde her gün helva, lokum olmaz!” sayfası ortaya çıktı.

Web çalışmalarına ara verme nedeni ise 2011 yılında Uşak’a (Aşıklar Diyarı – Ata Toprağı) dönüş yapınca “Dağcılık ve Doğa Sporları” alanında bir boşluk ve kurumsal yapı eksikliği idi. İlk olarak o eksikliğin giderilmesi için çalışma başlattım. Farklı meslek gruplarından ve yarısı üniversiteli gençlerimizden oluşan 11 kişi ile 2013 yılının mayıs ayında “Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü”nün kuruluşu gerçekleşti. O tarihten bu yana kulüp çalışmaları içerisinde aktif olarak yer aldım ve başkanlığını yürütüyorum.

Uşak’ın tanıtımı için üzerime düşen görev bilinci içerisinde planlı, programlı etkinlikler gerçekleştirildi. “Uşak Kanyonu” baştan sona yüründü ve “GPS İz Kayıtları” çıkarıldı. Uşak’ın yürüyüş parkurları için alan taraması yaptım ve kayda aldım. Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı (5.137 m) başta olmak üzere üçüncü yükseltisi Süphan Dağı (4.058 m) ile 3.000 m – 4000 m arasındaki dağlara çıkış yaptım. İRAN - Demavent Dağı (5.671 m) tırmanışını gerçekleştirdim. Türkiye’de, uzunluğu 500 km üzeri ve altındaki Kültür Rotaları’nın tamamını kesintisiz ve kamp yüklü olarak tek başıma yürüdüm. Tüm bunları Uşak’ı ve spor dallarını tanıtmak için yaşama geçirdim ve başardım! İlkler kentine (aşıklar diyarı) yeni ilkler doğa sporları tarafından eklendi. Türkiye’nin en uzun kültür rotası olan “KARİA YOLU” tarafımca kesintisiz 39 günde kamp yüklü olarak yüründü ve 868 km yol alındı. Karia Yolu ve 500 km üzeri tüm yürüyüşler (Frig Yolu, St Paul Yolu ve Likya Yolu) Türkiye de ilk olarak tarafımca kamp yüklü ve kesintisiz tek başına yürümekle gerçekleştirildi.

Bu gönüllülük temelli çalışmalarıma yeni ilkler eklendi. İşte bu ilkler içinde ziyaret ettiğiniz “GÖÇ YOLU” sayfası ortaya çıktı. Bu topraklarda yaklaşık 1000 yıldır konar / göçer yaşam sürdüren ve aktif olanların GPS İz Kayıtları tarafımca kayda alındı. Göç Yolu iz kayıtları çıkarma aşamasında;

ile birlikte yol alındı. Yemeklerini ve sularını paylaştılar. Anadolu insanının gerçek konukseverliğini gösterdiler. Günlerce süren göç aşamasında beni aileden biri olarak kabul eden Anadolu’nun güzel insanlarına TEŞEKKÜR ederim.

Ben de onlara minnet (gönül borcu) duygularımın ifadesi olarak Trakya ve Anadolu Yörüklerini bir sanal çatı altında buluşturmak için Göç Yolu internet sitesini açtım. Site sizlerindir!

Yollarınız iyi insanlara çıksın. Keyifli paylaşımlar…

Alt Kategoriler